Υποβολή Δηλώσεων στο Κτηματολόγιο

Αναλαμβάνουμε την υποβολή της Δήλωσης Ιδιοκτησίας στο Γραφείο Κτηματογράφησης για να αποφύγετε τις ουρές και τον χρόνο αναμονής.