Συλλογή Δικαιολογητικών για το Κτηματολόγιο

Συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και συμπλήρωση της δήλωσης ιδιοκτησίας απο ομάδα δικηγόρων και μηχανικών με πολυετή πείρα.