Γεωγραφικοί Εντοπισμοί

Αναλαμβάνουμε τον εντοπισμό και την αυτοψία του ακινήτου στη περίπτωση που δεν είναι εφικτός ο εντοπισμός στο χάρτη.