Σύνταξη Ενόρκων Βεβαιώσεων

Σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων στην περίπτωση που δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας