Πώς θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων

Αναρτήθηκε από: Βασίλης Κολοβός
Τελευταία ενημέρωση : 19 Νοεμβρίου 2017

Υποχρεωτική για τα κτήρια που μεταβιβάζονται, καθώς και για μια σειρά από ακίνητα συνάθροισης κοινού θα καταστεί η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίων (ΗΤΚ) βάσει του ν. 4495/2017.

 Η ΗΤΚ θεσπίστηκε αρχικά με τον ν. 3843/2010, αλλά δεν εφαρμόστηκε καθώς χρειαζόταν μια σειρά από πράξεις της διοίκησης οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν, ενώ και τώρα η εφαρμογή της τελεί υπό την αίρεση της δημιουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου. Εκτιμάται ότι, καθώς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) έχει έτοιμο το αναγκαίο πληροφοριακό σύστημα εδώ και μια διετία, είναι θέμα πολιτικής βούλησης από την πλευρά του υπουργείου Περιβάλλοντος η γρήγορη προετοιμασία του δευτερογενούς δικαίου ώστε να τεθεί σε εφαρμογή.