Πληροφοριακά Συστήματα

Τα συστήματα πληροφοριών την τελευταία κυρίως δεκαετία προέκυψαν ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην επιστήμη των υπολογιστών και τον επιχειρηματικό κόσμο. Η ανάγκη στην υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες έχει γίνει πλέον επιτακτική. Η ομάδα μας μπορεί να καλύψει αυτή την ανάγκη εξυπηρετώντας ολόκληρο το φάσμα του επαγγελματικού χώρου από μία μικρή επιχείρηση έως μια μεγάλη βιομηχανία και έναν Ο.Τ.Α.

 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
  • Οργάνωση και διαχείριση πολεοδομικών δεδομένων.
  • Δημιουργία και συντήρηση εφαρμογών G.I.S.
  • Αναβάθμιση εφαρμογών G.I.S.
 • Εφαρμοσμένο Λογισμικό
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
  • Ανάπτυξη μοντέλων λήψης αποφάσεων.
  • Ενσωμάτωση μοντέλων Λ.Α. στην διαδικασία.
 • Διάδοση Αποτελεσμάτων
  • Εκπαίδευση προσωπικού στην χρήση εφαρμογών.
  • Ευαισθητοποίηση του target group.
  • Αξιοποίηση αποτελεσμάτων - δημιουργία προστιθέμενης αξίας.

Μετατρέπουμε τα Δεδομένα σε Πληροφοριές...