Περιβαλλοντικά

Στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος επιβλήθηκε η θέσπιση θεμελιωδών κανόνων, κριτηρίων και μηχανισμών.
Η αποτροπή της ρύπανσης, η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας, η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης του εθνικού χώρου μέσα από την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, η διασφάλιση της ανανέωσης των φυσικών πόρων, η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας καθώς και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος είναι ενέργειες απολύτως απαραίτητες για την βιώσιμη ανάπτυξη.

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης >>

Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει μπει τα τελευταία δύο χρόνια για τα καλά στη ζωή μας, αφού για όλες τις νέες μισθώσεις κτιρίων, αγοραπωλησίες κτιρίων, νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια αλλά ακόμα και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον”, απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα >

Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων >>

Προκειμένου να οδηγηθεί η χώρα σε ένα πιο αποκεντρωμένο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων και σύμφωνα με το Νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2015 οι Δήμοι της χώρας είναι υποχρεωμένοι να εκπονήσουν ένα Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) λαμβάνοντας υπόψη γενικές αρχές που περιγράφονται σε αυτόν.

Διαβάστε περισσότερα >