Κτηματολόγιο

Γεωγραφικοί Εντοπισμοί >>

Αναλαμβάνουμε τον εντοπισμό και την αυτοψία του ακινήτου στη περίπτωση που δεν είναι εφικτός ο εντοπισμός στο χάρτη.

Σύνταξη Ενόρκων Βεβαιώσεων >>

Σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων στην περίπτωση που δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας

Συλλογή Δικαιολογητικών για το Κτηματολόγιο >>

Συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και συμπλήρωση της δήλωσης ιδιοκτησίας απο ομάδα δικηγόρων και μηχανικών με πολυετή πείρα.

Υποβολή Δηλώσεων στο Κτηματολόγιο >>

Αναλαμβάνουμε την υποβολή της Δήλωσης Ιδιοκτησίας στο Γραφείο Κτηματογράφησης για να αποφύγετε τις ουρές και τον χρόνο αναμονής.

Τοπογραφικά >>

Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος
Το τεχνικό μας γραφείο μπορεί να συντάξει τοπογραφικά διαγράμματα για όλες τις χρήσεις με τις ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται απο την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα >