Κτηματολογικές Υπηρεσίες

Διαβάστε Περισσότερα

Αυθαίρετη Δόμηση

Ν.4495/2017

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικά

Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος
Το τεχνικό μας γραφείο μπορεί να συντάξει τοπογραφικά διαγράμματα για όλες τις χρήσεις με τις ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται απο την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 • Τοπογραφικό Συμβολαιογραφικής Πράξης (Μεταβίβαση, Διανομή, Συνένωση, Κατάτμηση)
 • Τοπογραφικό Σύστασης Οριζόντιας και Κάθετης Ιδιοκτησίας
 • Τοπογραφικό Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού
 • Τοπογραφικό Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής
 • Τοπογραφικό Πράξης Χαρακτηρισμού απο Δασαρχείο
 • Τοπογραφικό Οικοδομικής Άδειας
 • Τοπογραφικό Γεωμετρικής Μεταβολής για το Κτηματολόγιο
 • Τοπογραφικό για Νομιμοποίηση ή Τακτοποίηση Αυθαιρέτου Κατασκευής (Ν.4178)
 • Τοπογραφικό Επικύρωσης Ανώμαλης Δικαιοπραξίας
 • Τοπογραφικό για Ενοικίαση ή Παραχώρηση απο το Υπουργείο Γεωργίας
 • Τοπογραφικό για Εκδοση Αδειας Κατάληψης Πεζοδρομίου για ανακαινίσεις

Εφαρμογή Ορίων Γεωτεμαχίων (Οριοθέτηση)
Διαθέτουμε σύγχρονο εξοπλισμό που μας δίνει την δυνατότητα να αποτυπώνουμε γρήγορα και αξιόπιστα μεγάλες εκτάσεις και να εφαρμόζουμε στο έδαφος τα όρια των γεωτεμαχίων με μεγάλη αξιοπιστία.

Εργοταξιακή Υποστήριξη
Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε πλήρη τοπογραφική υποστήριξη εργοταξίου σε άλλους επαγγελματίες - εργολάβους.

 • Χάραξη στοιχείων Εργων Οδοποιίας
 • Χάραξη στοιχείων Φωτοβολταϊκών Εργων
 • Χάραξη Δομικών Στοιχείων
 • Υπολογισμός όγκου χωματισμών
 • Εγκατάσταση υψομετρικών σημείων ελέγχου